Blog van eteepe

Wond

Gewelddadige (vaak plotseling) verbreking van de natuurlijke samenhang
van één of meerdere weefsels. Aard van het geweld kan zijn mechanisch,
thermisch, chemisch, elektrisch of straling. Dit protocol gaat over wonden
veroorzaakt door mechanisch geweld.

Wegraking

Tijdelijk, gedeeltelijk (flauwte) of totaal bewustzijnsverlies (collaps,
syncope) als gevolg van een verminderde toevoer van bloed, resp.
zuurstof en voedingsstoffen, naar de hersenen.

Vergiftiging

Blootstelling aan giftige stoffen al dan niet opzettelijk. Giftige stoffen kunnen
via verschillende wegen het lichaam betreden; mond, longen, huid of de
ogen. Via huid / ogen zal hoofdzakelijk een lokale reactie optreden.

Verdenking heupfractuur

Bij een heupfractuur is de hals van het bovenbeen gebroken. Dit is het bovenste deel van het bovenbeen. Pijn, zwelling, beperkte beweeglijkheid of niet kunnen belasten, samen met een beenlengteverschil zijn de belangrijkste verschijnselen. De voet aan de aangedane zijde ligt meer naar buiten gedraaid (exorotatie).

Verdenking delier

Een delier is een vrij plotseling optredende verwardheidstoestand die erg kan wisselen over de dag en de nacht. Belangrijkste symptomen zijn: wisselend bewustzijn, desoriëntatie, incoherent denken en hallucinaties, plukkerigheid. De meest voorkomende oorzaak van een delier is een infectie, medische ingreep, trauma, medicatie of ontregeling chronische aandoening. Een delier kan in verschillende vormen voorkomen:
 • Onrustig (hyperactief) met of zonder hallucinaties
 • Apatisch (hypoactief)
 • Gemengd

Veranderd gedrag

Veranderd gedrag is gedrag die afwijkend is van iemands normale gedrag.
De term dekt een scala aan toestanden die het gevolg kunnen zijn van
plotseling optreden van fluctuerende verstoringen van bewustzijn, aandacht,
waarneming, geheugen, oriëntatievermogen, denken, slaapwaakritme en
psychomotorisch gedrag.

Verdenking urineweginfectie

Urineweginfecties worden onderverdeeld in ongecompliceerde en
gecompliceerde urineweginfecties. In het eerste geval heeft de cliënt in
principe een normale afweer en normale urinewegen. Bij gecompliceerde
urineweginfecties heeft de cliënt functionele of anatomische afwijkingen aan
de urinewegen en / of er zijn andere oorzaken van verminderde weerstand
zoals diabetes mellitus en stoornissen van het immuunapparaat.
Het brede scala van symptomen kan variëren van frequente lozingsdrang,

Slikstoornissen

SYMPTOMEN VAN SLIKKLACHTEN ZIJN:
 1. speekselverlies 
 2. “balletjesgevoel” in de keel 
 3. drukgevoel in de keel of op de borst 
 4. onaangenaam gevoel bij het slikken 
 5. gewichtsvermindering door te weinig voeding 
 6. hoesten en / of neiging tot overgeven of stikgevoel 
 7. plotseling rode en / of tranende ogen (stille aspiratie)
OORZAKEN: 
 1. CVA 
 2. allergische reactie (medicatie) 

Slapeloosheid

Probleem met in- en doorslapen. Slapeloosheid is een 24-uurs probleem.
Dit houdt in dat iemand overdag last kan hebben van de gevolgen van
slapeloosheid. Ongeveer 2 / 3 van de mensen slaapt 7-8 uur per nacht.
Ouderen slapen oppervlakkiger en zijn vaker wakker. Ouderen slapen korter.
Slapeloosheid verhelpen of accepteren zonder slaapmiddelen heeft sterk de
voorkeur vanwege de bijwerkingen en gewenning aan slaapmiddelen.

Scheurwond (Skintear)

De huid is door een trauma afgescheurd van de onderlaag. Komt vooral
voor bij ouderen met een dunne kwetsbare (atrofische) huid en bij cliënten
die veel of langdurig corticosteroïden gebruiken. Een gering trauma, zoals
het vastpakken of overtillen van de cliënt (wrijvings- en / of schuifkrachten),
of het lostrekken van een kleefpleister, kan de huid al beschadigen.
Scheurwonden zijn pijnlijk en onesthetisch en variëren in oppervlakte,
diepte, locatie en hoeveelheid weefselverlies.
Men onderscheid 3 categorieën:

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van eteepe