Disclaimer

Welkom op deze website. Cordaan stelt de informatie op deze website kostenloos ter beschikking aan verzorgenden en verpleegkundigen in de intramurale Verpleging en Verzorging. De website is voor professioneel gebruik bedoeld. De gebruiker dient altijd de juiste training gevolgd te hebben om de informatie op deze website te kunnen begrijpen en te kunnen gebruiken. Bij het gebruik van deze website stemt u in met de voorwaarden voor het gebruik en deze disclaimer. Cordaan spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Cordaan draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen. Cordaan sluit haar aansprakelijkheid uit voor de eventuele (directe of indirecte) schade als gevolg van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website. De gebruiker vrijwaart Cordaan voor eventuele aanspraken van derden die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van de website. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiĆ«ren, tenzij voor eigen gebruik. Geen enkele informatie uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cordaan. Cordaan behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. Cordaan behoudt zich eveneens het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beĆ«indigen.