Over

Auteur: Diana Wyatt; Verpleegkundig Specialist Chronische Zorg Cordaan; Verpleeghuis Slotervaart GRZ neurologie en overigen   In samenwerking met: Sacha Deetman; Specialist Ouderengeneeskunde J. Edwards van Muijen; Specialist Ouderengeneeskunde W. Panman; Praktijkverpleegkundige   REFERENTIES
 • Hijdra A, Koudstaal PJ, Roos RAC. Neurologie. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg; 2003
 • Van der Meer J, Stehouwer CDA. Interne geneeskunde.Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005
 • De Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005
 • Drijver R, Bouma E, Dirkse E. NHG telefoonwijzer. Utrecht: Nederlandse Huisartsen Genootschap; 2008
 • Meens J, Bos E. Handboek triage voor de praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis. Amsterdam: INHolland Academy; 2008
 • Sparks-Ralph S, Craft-Rosenberg M, Herdman TH, Lavin MA. NANDA verpleegkundige diagnose. Philadelphia: Bohn Stafleu van Loghum; 2003 De Boer JE, Huppes W,
 • de Jong JM, MesNT, van Oppenraay MLHA, Schutte MK et al.
 • Farmacotherapeutisch Kompas 2010. Naarden: CVZ; 2010
 • Gordon M. Handleiding verpleegkundige diagnostiek. Maarssen: ElsevierGezondheidszorg; 2003
 • De Bruin-van de Logt A. Wijs met spoedzorg (voor ouderen). Hem: Drukkerij ’t Venhuis; 2008
 • Jochems A, Joosten F. Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde. Doetinchem; Elsevier Gezondheidszorg 2003