Wegraking

Begripsbepaling: 

Tijdelijk, gedeeltelijk (flauwte) of totaal bewustzijnsverlies (collaps,
syncope) als gevolg van een verminderde toevoer van bloed, resp.
zuurstof en voedingsstoffen, naar de hersenen.

Observaties en beschrijving situatie: 

Is er sprake van een ongeval en letsel en zo ja, hoe ernstig? Bloedverlies? Verdenking fractuur?
Hoe lang duurt de bewusteloosheid?
Is cliënt op dit moment weer aanspreekbaar?
Hoe is de ademhaling?
Hoe is de gelaatskleur?
Is cliënt bekend met epilepsie?
Waren er voorafgaand klachten zoals pijn op de borst, hartkloppingen?
Is cliënt diabeet?
Is cliënt bekend met allergieën?
Wat zijn de medisch beleidsafspraken?

Triagecriteria

Spoed
wegraking
Dringend
n.v.t.
Routine
n.v.t.

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols en temperatuur, ademhalingsfrequentie. Bij diabeten ook bloedsuiker.
Leg cliënt in goede houding evt. in stabiele zijligging.
Let op ademwegobstructie (gebitsprothese verwijderen) pas op voor tongbeet bij epilepsie!
Laat cliënt niet alleen. Laat eventueel collega PVK / ANW hoofd bellen.
Bij herstel van bewustzijn niet direct laten drinken in verband met verstikkingsgevaar.
Zorgvuldig verloop en tijdsduur rapporteren.