Verdenking urineweginfectie

Begripsbepaling: 

Urineweginfecties worden onderverdeeld in ongecompliceerde en
gecompliceerde urineweginfecties. In het eerste geval heeft de cliënt in
principe een normale afweer en normale urinewegen. Bij gecompliceerde
urineweginfecties heeft de cliënt functionele of anatomische afwijkingen aan
de urinewegen en / of er zijn andere oorzaken van verminderde weerstand
zoals diabetes mellitus en stoornissen van het immuunapparaat.
Het brede scala van symptomen kan variëren van frequente lozingsdrang,
pijnlijke lozing, buikpijn, koorts, flankpijn, algehele malaise tot een
levensbedreigende sepsis. De symptomen zijn verder afhankelijk van de
leeftijd van de cliënt: Bij ouderen kan verwardheid, koorts en incontinentie
(retentie) optreden.

Observaties en beschrijving situatie: 

Hoe ziek is de cliënt? (rillingen, algemeen ziek zijn)
Is cliënt onrustig, verward?
Heeft cliënt pijnlijk of branderig gevoel bij het plassen, toegenomen frequentie of aandrang?
Hoe ziet urine er uit? (helder, troebel, met vlokken, bloed)
Is incontinentie ontstaan of al bestaande incontinentie toegenomen?
Geeft cliënt pijn in de rug, flank, perineum of onderbuik aan?
Heeft cliënt eerder urineweginfecties gehad? Welke antibioticum is toen gegeven of wordt cliënt nu nog behandeld?
Drinkt cliënt voldoende?
Heeft cliënt een katheter? Wat voor één? Zijn hier problemen mee op dit moment?

Triagecriteria

Spoed
koude rillingen, hoge koorts en snelle pols
koliekpijn onder in de rug
delier, verwardheid
Dringend
Cliënt is ziek of plotseling verward en heeft typische of atypische klachten die kunnen wijzen op een urineweginfectie
Routine
specifieke of aspecifieke klachten waarbij een urineweginfectie moet worden uitgesloten

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols en temperatuur.
Laat cliënt zoveel mogelijk drinken: streven naar 2 liter per dag.
Vochtintakelijst bijhouden.
Bij diabetes mellitus bloedsuikercontrole.
Bij katheter controle doorgankelijkheid en datum laatste wissel.
Overleg PVK / ANW hoofd over strippen van urine.
Na starten antibiotica bij aanwezigheid van katheter volgende dag katheter wisselen.