Slikstoornissen

Begripsbepaling: 

SYMPTOMEN VAN SLIKKLACHTEN ZIJN:
 1. speekselverlies 
 2. “balletjesgevoel” in de keel 
 3. drukgevoel in de keel of op de borst 
 4. onaangenaam gevoel bij het slikken 
 5. gewichtsvermindering door te weinig voeding 
 6. hoesten en / of neiging tot overgeven of stikgevoel 
 7. plotseling rode en / of tranende ogen (stille aspiratie)
OORZAKEN: 
 1. CVA 
 2. allergische reactie (medicatie) 
 3. verminderde speekselsecretie (M. Sjogren, ouderdom, medicatie)
 4. neurologische ziekten b.v M. Parkinson, dementie

Observaties en beschrijving situatie: 

Sinds wanneer zijn de slikklachten ontstaan (acuut, langzaam, na wegraking)?
Is bewustzijn van cliënt veranderd?
Zijn er andere uitvalsverschijnselen?
Hoest de cliënt na slikken?
Heeft cliënt zich verslikt?
Is cliënt recentelijk gestart met andere medicatie?

Triagecriteria

Spoed
plotseling optreken van slikklachten
zwelling keel- halsgebied
vastzittend stuk voedsel in slokdarm
Dringend
verdenking CVA/TIA
Routine
verdere behandeling en beleid ten aanzien van voeding

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols en temperatuur en ademfrequentie.
Bijhouden vocht en voedsel intakelijst volgens afspraak organisatie (Cordaan: zie Cordaanwijzer protocol vocht en voeding).