Veranderd gedrag

Begripsbepaling: 

Veranderd gedrag is gedrag die afwijkend is van iemands normale gedrag.
De term dekt een scala aan toestanden die het gevolg kunnen zijn van
plotseling optreden van fluctuerende verstoringen van bewustzijn, aandacht,
waarneming, geheugen, oriëntatievermogen, denken, slaapwaakritme en
psychomotorisch gedrag.

Observaties en beschrijving situatie: 

Wat voor gedrag vertoont cliënt?
Is bewustzijn verlaagd? zie wegraking blz. 80 en / of verdenking delier blz. 74
Hoe en wanneer is het begonnen en hoe is het verloop (acuut, langzaam, gevolgd na een gebeurtenis)?
Heeft cliënt diabetes mellitus? Zo ja, wat is de bloedsuikerwaarde?
Heeft cliënt een dementieel syndroom?
Is cliënt bekend met een psychiatrisch beeld? Zo ja wat was de diagnose?
Is er sprake van hallucinaties / wanen / angst?
Is cliënt agressief, dreigend naar anderen of zichzelf toe?
Is cliënt agressief, dreigend naar anderen of zichzelf toe?
Wat is er tot nu toe geprobeerd om het gedrag te beïnvloeden?
Heeft cliënt alcohol en / of drugs / medicijnen gebruikt?

Triagecriteria

Spoed
ademnood, bewustzijndaling of shock (lage bloeddruk en hoge pols)
agressie / gewelddadig of bedreigend gedrag
zelfmoordneiging of uitingen hiervan
overdosis drugs of intoxicatie medicijnen
hypoglycemie
Dringend
onrust en verwardheid die nooit eerder is gesignaleerd
onrust en verwardheid die na interventie blijft bestaan
toenemende pijnklachten, ziek zijn
wanen en hallucinaties (achterdocht), angst
Routine
n.v.t.

Controles en acties: 

Neem beschermende maatregelen voor (mede)cliënt(en) en / of personeel indien er sprake is van acute dreiging en bel voor hulp.
Controleer of de juiste medicatie, op het juiste tijdstip en juiste dosis is gegeven.
Bekijk of een specifieke benadering eerder succesvol is gebleken.
Indien aanwezig volg signaleringsplan.
Pas een levensgerichte benadering toe in een rustige prikkelarme omgeving; laat eventueel een ‘vreemd gezicht’ de cliënt benaderen of specifiek een man of vrouw.
Meet bloeddruk, pols en temperatuur en eventueel bloedsuiker zodra dit mogelijk is.