Verdenking delier

Begripsbepaling: 

Een delier is een vrij plotseling optredende verwardheidstoestand die erg kan wisselen over de dag en de nacht. Belangrijkste symptomen zijn: wisselend bewustzijn, desoriëntatie, incoherent denken en hallucinaties, plukkerigheid. De meest voorkomende oorzaak van een delier is een infectie, medische ingreep, trauma, medicatie of ontregeling chronische aandoening. Een delier kan in verschillende vormen voorkomen:
 • Onrustig (hyperactief) met of zonder hallucinaties
 • Apatisch (hypoactief)
 • Gemengd

Observaties en beschrijving situatie: 

Heeft cliënt wisselend bewustzijn of aandachtsproblemen?
Is er sprake van verwardheid?
Is verwardheid soms aanwezig en soms afwezig?
Is er sprake van geheugenstoornis?
Is de cliënt gedesoriënteerd in tijd, plaats of persoon?
Heeft de cliënt last van wanen en / of hallucinaties en zijn deze beangstigend, verontrustend?
Is er sprake van onrust of juist apathie?
Is cliënt plukkerig? Zit cliënt steeds met handen te friemelen?

Triagecriteria

Spoed
als cliënt erg onrustig is en dreigt zichzelf of anderen schade toe te brengen
sprake is van verontrustende hallucinaties of wanen (weglopen, opdrachten uitvoeren, suïcidaal)
Dringend
als een bekend behandeld delier verandert of verergert
koorts en algeheel ziek zijn
verdenking onthoudingsdelier (alcohol, drugs, medicijnen)
hypoglycemie
Routine
n.v.t.

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols, temperatuur en ademfrequentie. Eventueel bloedsuikerwaarde.
Overleg met PVK/ANWhoofd
Start in overleg met PVK/ANWhoofd delier observatielijst (DOS).
Start vocht- en voedingsintakelijst
Zorg voor maximale observatie en veiligheid: bed en bedhekken in de laagste stand, verwijder gevaarlijke voorwerpen en frequente controle bij cliënt.

Controles en acties (extra): 

 Algemene adviezen bij verdenking delier:
 • Herkenningspunten bieden; klok, kalender, foto’s;
 • Zorg voor een rustige, vertrouwde omgeving: prikkeldosering;
 • Continue kamerverlichting;
 • Laat cliënt bril en gehoorapparaat gebruiken;
 • Toon begrip voor angst;
 • Ga niet mee in waanideeën;
 • Zorg voor voldoende vochtinname;
 • Zorg voor adequate voeding;
Gebruik alléén vrijheidsbeperkende maatregelen met toestemming van de arts!