Vergiftiging

Begripsbepaling: 

Blootstelling aan giftige stoffen al dan niet opzettelijk. Giftige stoffen kunnen
via verschillende wegen het lichaam betreden; mond, longen, huid of de
ogen. Via huid / ogen zal hoofdzakelijk een lokale reactie optreden.

Observaties en beschrijving situatie: 

Welke stof is ingenomen of waaraan is cliƫnt blootgesteld?
In welke hoeveelheid, sterkte en concentratie?
Zijn er ziekteverschijnselen: verminderd bewustzijn,ademhalingsproblemen, braken, bleek of klamme huid, epileptisch insult, slikproblemen?

Triagecriteria

Spoed
blootstelling aan giftige stoffen
shockverschijnselen
ademhalingsproblemen
epileptisch insult
slikproblemen
inname verkeerde medicatie
Dringend
n.v.t.
Routine
n.v.t.

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols en temperatuur en ademfrequentie.
Bel PVK/ANWhoofd en meld (mogelijke) inname van stof.
.
Geen interventie nodig bij inname van of blootstelling aan: inkt van balpen, vulpen, viltstift, cosmetica, gum, kaarsen, kleikorrels (plantenbakken), krijt, behanglijm, witte papierlijm, lucifers, schoensmeer, silicagel, stijfsel, waterverf.