Wond

Begripsbepaling: 

Gewelddadige (vaak plotseling) verbreking van de natuurlijke samenhang
van één of meerdere weefsels. Aard van het geweld kan zijn mechanisch,
thermisch, chemisch, elektrisch of straling. Dit protocol gaat over wonden
veroorzaakt door mechanisch geweld.

Observaties en beschrijving situatie: 

Is cliënt bij bewustzijn? Zo niet, zie protocol dreigende shock.
Waar zit de wond en hoe groot is die?
Wat is de oorzaak van de verwonding?
Is de bloeding te stelpen? Is er sprake van helderrood, spuitend bloed?
Is er sprake van ander letsel?
Kan de wond verontreinigd zijn? (bijtwonden, straatvuil, snijwonden etc.)
Is er iets achtergebleven in de wond?
Kan de wond schoongemaakt worden?
Heeft cliënt een verminderde weerstand?
Heeft cliënt pijn? Waar?
Gebruikt cliënt bloedverdunners?
Is bekend wanneer cliënt de laatste tetanusvaccinatie heeft gehad?

Triagecriteria

Spoed
niet te stelpen of spuitende bloeding
vermoeden van ander letsel (steek / schotwonden, botbreuk, inwendig letsel)
dreigende shock
voor hechten of lijmen wond
voorwerpen in wond
bijt-krab-snijwonden en zie protocol organisatie (Cordaan; zie Cordaanwijzer)
Dringend
n.v.t.
Routine
n.v.t.

Controles en acties: 

Schaafwonden en kleine, niet wijkende wonden: Reinig de wond met water uit de kraan of douche met een niet te harde waterstraal. Dek de wond af met een pleister of een (vet)gaasje.