Schedelletsel

Begripsbepaling: 

Het door uitwendig geweld (klap of val) ontstaan van letsel aan het hoofd.
Dit letsel kan zichtbaar zijn aan de buitenkant van de schedel en / of gezicht
(wond / snee) maar kan ook onzichtbaar binnen de schedel (hersenletsel)
aanwezig zijn.

Observaties en beschrijving situatie: 

Is cliënt bewusteloos?
Is cliënt bewusteloos geweest? Hoelang?
Wat is er gebeurd? (vermoedelijke oorzaak, tijd, plaats, datum van het trauma)
Is er sprake van een bloedende hoofdwond?
Hoe is cliënt nu? (opgewonden, suf, slaperig, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, trekkingen, verwardheid, angst, uitvalsverschijnselen)
Weet cliënt wat er gebeurd is?
Zijn er andere verwondingen?

Triagecriteria

Spoed
elke vorm van schedelletsel
Dringend
n.v.t.
Routine
n.v.t.

Controles en acties: 

Blijf rustig en zorg voor een rustige omgeving.
Beoordeel bewustzijn, pijn, reactievermogen, verwardheid?
Bij bewusteloosheid cliënt in stabiele zijligging leggen of 30° doordraaien op buik.
Meet bloeddruk, pols, temperatuur en ademfrequentie.
Bij zichtbaar bloedverlies; bloeding stelpen, eventueel ijspakking geven maar geen druk op wond laten uitoefenen.
In dossier rapporteren: datum, tijd, plaats, vermoedelijke oorzaak, aanwezigheid van andere mensen, letsel of gevolgen van val!

Bijlagen: