Rood oog

Begripsbepaling: 

Roodheid van het oog wordt veroorzaakt door aandoeningen van het
slijmvlies dat de binnenzijde van de oogleden bedekt, de harde oogrok en
het voorste oogcompartiment. Roodheid kan één of beide ogen betreffen.
Het is van belang dat onderscheid gemaakt wordt tussen visusbedreigende
aandoeningen (vooral ontsteking hoornvlies, loslating netvlies en acuut
glaucoom) en onschuldige aandoeningen (zoals ontsteking slijmvlies
oogleden). In het verpleeghuis ziet men ook regelmatig een Herpes Zoster
infectie van het oog. Voorafgaand aan tekenen van de infectie op de huid
hebben cliënten dan last van koorts, hoofdpijn, pijn in het oog, malaise.

Observaties en beschrijving situatie: 

Alarmsymptomen aanwezig: pijn, daling gezichtsvermogen, lichtschuwheid?
Heeft cliënt klachten aan één of beide ogen?
Heeft cliënt andere klachten (misselijk, braken, hoofdpijn)?
Heeft cliënt visusklachten (dubbelzien, lichtflitsen)?
Is er sprake van afscheiding uit het oog? Dichtgeplakt zitten van de ogen ('s morgens)?
Is er sprake van een trauma rond het oog?
Welke medicijnen gebruikt cliënt (bloedverdunners)?

Triagecriteria

Spoed
acute visusdaling
rood of zeer pijnlijk oog, met misselijkheid en braken
ernstig oogletsel (stomp trauma of doorboord)
loog, kalk of zuur in het oog
Dringend
gebruik antistolling (acenocoumarol, sintromitis)
vreemd voorwerp in het oog
rood en pijnlijk oog
acuut ontstaan dubbelzien
lichtflitsen
oogontsteking met hevig pussende afscheiding
Routine
oogontsteking langer dan 3 dagen zonder verbetering

Controles en acties: 

BIJ ALARMSYMPTOMEN (ZIE BOVEN):
1. Meet bloeddruk, pols en temperatuur en waarschuw PVK / ANWhoofd.
.
BIJ AFSCHEIDING EN VASTGEPLAKT ZITTEN VAN OOGLEDEN:
1. Reinig oog met kraanwater. Altijd van buiten naar binnen met een gaasje.
2. Voorkom irritatie (contactlenzen, make-up).
3. Cliënt aanmelden voor visite arts.
.
BIJ ETSING DOOR BIJTENDE VLOEISTOFFEN IN HET OOG:
1. Direct spoelen met kraanwater 10-20 minuten.
2. Overleg PVK / ANWhoofd.