HYPOGLYCEMIE

Begripsbepaling: 

Bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol / l. Cliënt is bleek, moe, bezweet, duizelig, ziet slecht, beeft / trilt, praat met dubbele tong, heeft wisselend humeur / prikkelbaar, hoofdpijn, concentratiestoornissen. Bij verdere daling < 1.5 mmol / l ontstaat slaperigheid, verlaagd bewustzijn, neurologische uitval, insulten en tenslotte coma.

Observaties en beschrijving situatie: 

Is cliënt aanspreekbaar?
Kan de cliënt (nog) slikken? Heeft cliënt een voedingssonde?
Wordt de suikerziekte behandeld met tabletten of insuline?
Wanneer is voor het laatst insuline of medicatie gebruikt / gegeven?
Is cliënt ziek; koorts, braken, diarree, infecties?
Heeft cliënt wel / niet gegeten of iets extra’s gehad en wanneer voor het laatst?
Zijn er door de arts afspraken gemaakt met betrekking tot de behandeling van hypoglycemieën?

Triagecriteria

Spoed
bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol / l
bewusteloosheid
verward of verminderd aanspreekbaar / suf
Dringend
bij bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol na correctie hypoglycemie en / of verslechtering klinisch beeld
braken en / of diarree
koorts
Routine
ontregeling bloedsuikers

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols, temperatuur en bloedsuiker.

Controles en acties (extra): 

BLOEDSUIKERWAARDE <4.0mmol / l én cliënt is aanspreekbaar:
  1. Overleg met PVK / ANW hoofd.
  2. Cliënt glas water met 3 eetlepels glucosesiroop of 1 glas frisdrank / dubbeldrank (géén light) laten drinken. Let op dat siroop glucose bevat en geen fructose (zie etiket). Cliënt hierna laten eten (1 boterham of 1 beschuit met beleg + beker melk of 1 portie fruit of 2 volkoren biscuits). Bij een voedingssonde dient de suiker, drank en voeding via de sonde gegeven te worden.
  3. Na 10 – 15 minuten bloedsuiker opnieuw prikken: ➢ - Indien bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol / l en / of verslechtering klinisch beeld: PVK / ANWhoofd bellen. ➢ - Indien > 4.0 mmol / l overleg PVK / ANW hoofd over het wel / niet toedienen van anti-diabeticum of insuline.
BLOEDSUIKERWAARDE <4.0mmol / l én cliënt is NIET aanspreekbaar of kan niet slikken én heeft geen voedingssonde:
  1. PVK / ANW hoofd bellen voor overleg voor het toedienen van glucagon in buik of armen. Cliënt moet na ongeveer 10 -15 minuten weer bij bewustzijn zijn, zo niet: PVK / ANW hoofd bellen en in overleg nogmaals glucagon geven of arts laten waarschuwen om glucose intraveneus te laten toedienen.
  2. Met PVK / ANW hoofd tijdstip(pen) controles bloedsuiker afspreken.
  3. Geen anti-diabeticum of insuline toedienen.
  4. Indien voedingssonde aanwezig is: in overleg met PVK / ANW hoofd 1 glas water met 3 eetlepels glucosesiroop óf 50ml glucose 40% (alternatief 100ml glucose 20%) via voedingssonde toedienen.
N.B. bij het meten van een hyperglycemie ná een hypoglycemie geen actie ondernemen. Het lichaam heeft 24 uur nodig om van een hypoglycemie te herstellen.