BUIKPIJN

Begripsbepaling: 

Buikpijn kan door verschillende aandoeningen worden veroorzaakt, sommige zijn levensbedreigend vooral bij risicogroepen. Minder ernstige klachten kunnen een ernstige achtergrond hebben. Misselijkheid en braken komen veel voor.

Observaties en beschrijving situatie: 

Wat zijn de klachten? Hoe omschrijft cliënt de klachten?
Wanneer en hoe zijn de (pijn)klachten begonnen? (acuut, geleidelijk)
Waar zit de pijn, straalt deze uit en wat voor soort pijn is het? (zeurend, stekend)
Is cliënt misselijk en / of aan het braken? Hoe ziet braaksel eruit?
Is er sprake van een harde, bolle opgezette buik (ileus, peritonitis)?
Hoe is de toiletgang? (urine en ontlasting) Wanneer voor het laatst en hoe zag het eruit?
Is cliënt toenemend verward / onrustig of ligt cliënt doodstil in bed?
Heeft cliënt katheter? (PEGsonde, Peritoneaal Dialyse katheter, CAD, suprapubiskatheter)

Triagecriteria

Spoed
shockverschijnselen (lage bloeddruk, hoge pols)
drukpijnlijke harde buik
fecaal of bloed braken
hevige buikpijn en aneurysma in de voorgeschiedenis
acute aanhoudende hevige pijn, eventueel met bewegingsdrang
uitstralende pijn tot boven het diafragma, schouder(blad)
trauma
bloed bij de ontlasting of teerachtige zwarte ontlasting
Dringend
aanvalsgewijze koliekpijnen
aanhoudende zeurende pijn
cliënt met katheter
verdenking urineweginfectie
Routine
obstipatie

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols en temperatuur.
Start vochtbalans.
Bij diarree en incontinentie cliënt iedere 2 uur verschonen en huidbeschermende crème gebruiken.
Hygiëne voorschriften in acht nemen bij braken en diarree.