BLOEDNEUS

Begripsbepaling: 

Bloeding uit (meestal) het vaatrijke gebied van het slijmvlies op het voorste deel van het neusschot of van de meer naar achter gelegen bloedvaten.
De ernst van de neusbloeding is afhankelijk van de plaats van de bloeding en van de aandoening die er de oorzaak van is.

Observaties en beschrijving situatie: 

Hoelang bloedt cliënt al?
Is er veel of weinig bloedverlies?
Is er een aanwijsbare oorzaak van de bloeding? (trauma, snuiten, pulken)
Heeft cliënt vaker bloedneuzen?
Is cliënt duizelig?
Heeft cliënt al zelf geprobeerd de bloedneus te stoppen?
Heeft cliënt hoge bloeddruk of stollingsstoornis?
Gebruikt cliënt bloedverdunners?

Triagecriteria

Spoed
bij niet te stelpen neusbloeding dreigende shockverschijnselen(lage bloeddruk, hoge pols), zie protocol dreigende shock
Dringend
indien bloeding meerdere malen optreedt maar wel te stelpen is bij gebruik antistolling (b.v. acenocoumarolgebruik)
Routine
terugkerende neusbloedingen

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols en temperatuur.
Neus goed laten snuiten tenzij neusbloeding gevolg is van een trauma waarbij sprake kan zijn van een schedelbasisfractuur.
In licht voorovergebogen houding neus (zelf of door cliënt) dichtduwen net onder het neusbeen; 15 minuten zo blijven zitten. Hierna pas loslaten.Herhaal zo nodig deze stap nog 1 x 10 minuten.