Ademweg obstructie

Begripsbepaling: 

Belemmering van de ademwegen door vreemd voorwerp (prothese), voedsel of ontstekingsproces in de mondkeelholte, allergische reactie, psychisch of maligniteit.

Observaties en beschrijving situatie: 

Wat is er gebeurd? Beschrijf de situatie (b.v. cliënt in bed aangetroffen of tijdens het eten)
Ademt de cliënt nog? Is de ademhaling hoorbaar?
Is cliënt bij bewustzijn?
Is cliënt in staat om te hoesten / praten?
Is cliënt bekend met slikstoornissen (in kader van dementie of CVA ) of maligniteit in mond-keelgebied?
Zou er sprake kunnen zijn van een allergische reactie? (insectenbeet / medicatie)

Triagecriteria

Spoed
verdenking obstructie ademweg
bewusteloosheid
bekend met allergische reacties
Dringend
ademt moeilijk
Routine
oorzaak psychisch gerelateerd

Controles en acties: 

Blijf zelf rustig, raak niet in paniek en vertel de cliënt wat je gaat doen.
Blijf bij de cliënt, vraag of bel een collega om hulp. Laat collega PVK  / ANWhoofd bellen.
Mond en keelholte inspecteren of er iets inzit en probeer alles wat los zit in de mond te verwijderen (prothese) door middel van “lepelen” (met vinger, met scheppende beweging mond- en keelholte legen).
Bij verslikken in drinken: voorover laten buigen en door de neus in laten ademen. Laten hoesten, evt. uitzuigen. Géén Heimlichgreep toepassen!
Bij verslikken in voedsel: stimuleer hoesten totdat voedselbrok los schiet. Indien cliënt dit niet meer kan: geef 5 stoten tussen de schouderbladen en pas de Heimlichgreep toe. S toten tussen de schouderbladen afwisselen met Heimlichgreep. Controleer ademhaling en mond.
Indien cliënt buiten bewustzijn raakt: pas liggende Heimlich toe met hoofd opzij en blijf de mond en de ademhaling controleren en / of start reanimatie indien dit binnen de behandelafspraken past.
Meet bloeddruk, pols en temperatuur zodra dit mogelijk is.
Bel PVK  / ANWhoofd.