Acuut hoesten

Begripsbepaling: 

hoesten korter dan 3 weken

Observaties en beschrijving situatie: 

Hoe lang hoest cliënt? (< 3 weken is acuut, > 3 weken is chronisch)
Wanneer hoest cliënt? (dag / nacht, voortdurend, periodiek)
Hoest cliënt slijm op? (kleur, aspect, bloedbijmenging, vieze geur)
Heeft cliënt zich pas verslikt of verslikt cliënt zich vaak?
Is het hoesten pijnlijk? Waar?
Is cliënt verkouden?
Heeft cliënt dikke enkels?
Rookt cliënt?

Triagecriteria

Spoed
ophoesten van bloed
kortademig in rust (ademfrequentie > 20 x / min)
Dringend
hoge koorts ( > 38 ° C )
ernstig ziek
Routine
veranderd hoestpatroon
ongewild afvallen
sterk verminderde weerstand
regelmatig verslikken

Controles en acties: 

Meet bloeddruk, pols en temperatuur en tel de ademhalingsfrequentie.
Geef cliënt regelmatig drinken (geen melkproducten) en / of een theelepeltje honing / dropje behalve bij toegenomen slikproblemen dan eerst PVK  / ANWhoofd bellen
Roken vermijden (ook passief).
Bij hoesten, koorts én ziek altijd PVK  / ANW hoofd bellen.