Vergiftiging

Begripsbepaling: 

Blootstelling aan giftige stoffen al dan niet opzettelijk. Giftige stoffen kunnen via verschillende wegen het lichaam betreden; mond, longen, huid of de ogen. Via huid/ogen zal hoofdzakelijk een lokale reactie optreden.

Vragen: 

Welke stof is ingenomen of waaraan is cliƫnt blootgesteld?
In welke hoeveelheid, sterkte en concentratie?
Zijn er ziekteverschijnselen: verminderd bewustzijn, ademhalingsproblemen, braken, bleek of klamme huid, epileptisch insult, slikproblemen?
Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur?

Triagecriteria

Spoed
shockverschijnselen
ademhalingsproblemen
epileptisch insult
slikproblemen
Dringend
n.v.t.
Routine
n.v.t.

Advies: 

Raadpleeg Gifwijzer (indien aanwezig) en volg de instructies op of bel met Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) 030 274 88 88(24 uur per dag en 7 dagen in de week) en volg aanwijzingen op.
Houdt verpakking, omschrijving of medicatie bij de hand tijdens bellen.
Spoel de huid of ogen langdurig met water als deze met giftige stoffen in aanraking geweest zijn. De ogen blijven daarbij open.
Verwijder besmette kleding tenzij deze vastgeplakt zit aan de huid.
.
GEEN INTERVENTIE NODIG BIJ INNAME VAN OF BLOOTSTELLING AAN:
inkt van balpen, vulpen, viltstift, cosmetica, gum, kaarsen, kleikorrels(plantenbakken), krijt, behanglijm, witte papierlijm, lucifers, schoensmeer, silicagel, stijfsel, waterverf.