Schedelletsel

Begripsbepaling: 

Het door uitwendig geweld (klap of val) ontstaan van letsel aan het hoofd. Dit letsel kan zichtbaar zijn aan de buitenkant van de schedel en/of gezicht (wond/snee) maar kan ook onzichtbaar binnen de schedel (hersenletsel) aanwezig zijn.

Vragen: 

Is cliënt bewusteloos?
Is cliënt bewusteloos geweest? Hoelang?
Wat is de bloeddruk, pols en ademhaling + ademfrequentie?
Wat is er de toedracht, vermoedelijke oorzaak, tijd, plaats, datum van het trauma?
Is er sprake van een bloedende hoofdwond?
Hoe is cliënt nu? (opgewonden, suf, slaperig,hoofdpijn/misselijkheid/braken, koorts, trekkingen, verwardheid, angst, uitvalsverschijnselen)
Weet cliënt wat er gebeurd is?
Komt er vocht of bloed uit neus of oren?
Zijn er andere verwondingen?
Welke medicatie gebruikt cliënt? (psychofarmaca, antistolling, sedativa)
Zijn er drugs, alcohol of medicijnen gebruikt?
Wat is de medische voorgeschiedenis (bekend met stollingsstoornissen) en co-morbiditeit?
Wat is het medisch behandelbeleid?

Triagecriteria

Spoed
bij bewusteloosheid op het moment van de melding
bij helder strogeel vochtverlies of bloed uit oren of neus (kan hersenvocht zijn)
sufheid, vooral in toenemende mate
gebruik bloedverdunners
niet te stelpen hoofdwond
Dringend
bewusteloosheid die langer dan 15 minuten heeft geduurd
amnesie langer dan 1 uur
verwardheid
bijzondere omstandigheden zoals ontregeling van chronische ziekten gebruik van alcohol en/of drugs
letsel ten gevolge van agressie
Routine
n.v.t.

Advies: 

Blijf rustig en zorg voor een rustige omgeving.
Bij bewusteloosheid cliënt in stabiele zijligging leggen of 30° doordraaien op buik.
Bij zichtbaar bloedverlies; bloeding stelpen eventueel ijspakking geven maar geen pressie op wond laten uitoefenen.
nede in hoofd eventueel lijmen (histoacryl, zwaluwstaartjes) of hechten of beschermen met steriel gaasje. Totaal bloedverlies inschatten (zie protocol wond).
Bij aanwezigheid van nekklachten; nek stabiliseren; zo min mogelijk laten bewegen of aankomen.
Laat cliënt niet eten en drinken of geef geen pijnstillers of sedativa in geval van hersentrauma.
Bij helder, strogeel vochtverlies of bloed uit oren of neus; niet tegenhouden, cliënt niet laten snuiten!
Wekadvies (zie bijlage schedelletsel).
Melding (laten) invullen volgens afspraak organisatie (Cordaan: TriasWeb) + observatielijst schedelletsel (zie bijlage observatielijst schedelletsel).
In dossier rapporteren: datum, tijd, plaats, vermoedelijke oorzaak, aanwezigheid van andere mensen.

Bijlagen: