Roodheid van de huid (erytheem)

Begripsbepaling: 

Erytheem is een veelvoorkomend vaak onschuldig symptoom. Soms is het een uiting van een ernstige infectieziekte (erysipelas) die snelle behandeling behoeft. Erytheem kan gegeneraliseerd voorkomen of lokaal.

Vragen: 

Wanneer is de uitslag/roodheid gesignaleerd/ontstaan?
Waar zit de uitslag/roodheid precies? (gezicht, nek, rug, handen, knieholten)
Hoe ziet de uitslag/roodheid eruit? (begrensd, diffuus)
Is cliënt bekend met allergieën?
Is cliënt bekend met een huidaandoening?
Heeft cliënt jeuk?
Heeft cliënt pijn?
Wordt nachtrust belemmerd door jeuk/pijn?
Is cliënt recentelijk gestart met een nieuw medicijn? (b.v antibiotica)
Heeft cliënt eerder deze klachten gehad? Zo ja, wat was de diagnose en behandeling?
Heeft cliënt nog andere klachten? (zwelling, benauwdheid)
Welke medicijnen gebruikt cliënt?
Hebben meerdere cliënten deze klachten?

Triagecriteria

Spoed
acute allergische reactie gepaard gaande met zwelling in halsgebied
voorkomen van dezelfde klachten bij andere cliënten
Dringend
allergische reactie ten gevolge van antibioticagebruik, andere medicatie of voedsel
koorts (erysipelas)
Routine
opleving van eczeem die behandeling behoeft
evaluatie medicatievoorschrift dat geleid heeft tot allergische reactie

Advies: 

Bij allergische reactie: observatie uitbreiding erytheem en/of zwelling. Vitale functies inclusief ademfrequentie controleren. Aangedane lichaamsdelen eventueel koelen.
Jeuk: zie triageprotocol jeuk.
Eczeem: A) Bestrijd droge huid (geen zeep, niet te warm water, na het wassen huid invetten) ook indien eczeem niet actief is. B) Vermijd irriterende en afsluitende kleding dus katoen/natuurzijde. C) Zonlicht heeft een positief effect maar niet te veel! D) Eventueel 's nachts katoenen handschoenen dragen (krabben).
Erysipelas: A) Indien mogelijk koelen met natte verbanden. B) Overleg arts over start antibiotica en evt. pijnstilling. C) Frequentie controles temperatuur afspreken. D) contactisolatie afspreken (schort, handschoenen)