Rood oog

Begripsbepaling: 

Roodheid van het oog wordt veroorzaakt door aandoeningen van de conjunctiva, de sclera en het voorste oogcompartiment. Bij roodheid van één of beide ogen is de diagnose in de regel te stellen op basis van anamnese en inspectie. Het is van belang dat onderscheid gemaakt wordt tussen visusbedreigende aandoeningen (vooral keratitis, iridocyclitis en acuut glaucoom), onschuldige aandoeningen (zoals conjunctivitis, subconjunctivale bloeding en episcleritis) en ernstige van niet-ernstige oogletsels. Alarmsymptomen: pijn, daling gezichtsvermogen, lichtschuwheid.

Vragen: 

Alarmsymptomen: pijn, daling gezichtsvermogen, lichtschuwheid?
Is er sprake van oogtrauma + toedracht? (corpus alienum, UV-straling, etsing, fysisch geweld)
Heeft cliënt klachten aan één of beide ogen?
Heeft cliënt pijn aan het oog? (misselijk, braken, hoofdpijn)
Heeft cliënt visusklachten? (dubbelzien, lichtflitsen)
Duur en beloop van de klachten? (intermitterend/persisterend)
Is er sprake van afscheiding uit het oog? Dichtgeplakt zitten van de ogen? ('s ochtends)
Gebruikt cliënt cosmetica en/of contactlenzen? (onderhoud)
Is er recent contact met personen met een rood oog?
Heeft cliënt recente bovenste luchtweginfectie gehad?
Heeft cliënt corpus-alienum-gevoel of gevoel van branderigheid?
Heeft cliënt een eerdere episode van conjunctivitis gehad?
Heeft cliënt jeuk en klachten die passen bij een atopisch syndroom?
at is de medische voorgeschiedenis en comorbiditeit? (DM, oogheelkundige voorgeschiedenis; recente laserbehandeling of oogoperatie)
Welke medicijnen gebruikt cliënt? (bloedverdunners)

Triagecriteria

Spoed
acute visusdaling
rood of zeer pijnlijk oog, met misselijkheid en braken
ernstig oogletsel (stomp trauma of doorboord)
loog, kalk of zuur in het oog
Dringend
gebruik antistolling (acenocoumarol)
corpus alienum in het oog
rood en pijnlijk oog
acuut ontstaan en dubbelzien
lichtflitsen
Routine
oogontsteking langer dan 3 dagen zonder verbetering
oogontsteking met hevig pussende afscheiding

Advies: 

BIJ INFECTIE:
1. reinig oog met kraamwater
2. Voorkom irritatie (contactlenzen, make-up).
3. Overleg arts voor oogzalf
.
BIJ SUBCONJUNCTIVAAL HEMATOOM:
1. Wordt vanzelf opgeruimd door lichaam
2. Vermijd persen en hoestbuien
.
BIJ ETSING:
1. Direct spoelen met kraanwater 10-20 minuten.
2. Overleg arts