Pijn op de borst

Begripsbepaling: 

Hevige (beklemmende, drukkende, samensnoerende) pijn achter borstbeen (= pectoris), in de rug en/of uitstralend naar kaak/armen, benauwdheid (angina), zweten, angstklachten worden uitgelokt door inspanning, emoties, kou, warmte. Klachten verdwijnen binnen 15 minuten in rust en/ of binnen enkele minuten na het gebruik van sublinguaal toegediende nitraten. Let op: Het uitblijven van klachten bij inspanning omdat cliënt zijn inspanning aanpast of geen inspanning kan leveren. Oorzaak vernauwing van de kransslagader(s) van het hart wat leidt tot zuurstof tekort van de hartspier wat pijn veroorzaakt. Indien er sprake is van een totale afsluiting spreekt men van infarct.

Vragen: 

Bloedruk en pols en ademfrequentie evt. temperatuur.
Wat is bekend over het beleid bij deze cliënt?
Waar zit de pijn precies en kan cliënt vertellen of deze ergens naar toe uitstraalt. Kan cliënt beschrijven wat soort pijn het is? (drukkend/ beklemmend/ scheurend)
Heeft cliënt eerder deze klachten gehad? Zo ja, herkent cliënt deze pijn van eerdere aanvallen van angina pectoris danwel myocard infarct?
Is cliënt kortademig? Is ademhaling normaal? Geeft cliënt sputum op?
Is cliënt zweterig/klam/misselijk. Heeft cliënt neiging tot flauwvallen?
Welke medicatie gebruikt cliënt?
Is er interventiemedicatie (isosorbidedinitraat, nitroglycerinespray) gegeven en met welk effect?

Triagecriteria

Spoed
shockverschijnselen (zie protocol dreigende shock)
indien klachten niet reageren op interventiemedicatie of zelfs toenemen
beklemmende retrosternale pijn en misselijkheid, braken, zweten
opgeven van roze, schuimend sputum
Dringend
optreden van klachten ook in rust
optreden van klachten > 2 x per 24 uur
in combinatie met koorts en benauwdheid (longontsteking)
bij het tevens ontstaan van dik been, verhoogde polsfrequentie, temperatuur licht verhoogd
Routine
toename agina pectoris klachten de laatste tijd goed reagerend op medicatie
voor het eerst optreden van agina pectoris klachten, echter wel reagerend op medicatie

Advies: 

Overleg arts of interventiemeidcatie gegeven mag worden. Eventueel in overleg met arts 2 x herhalen na 5 respectievelijk 10 minuten.
Cliënt rechtop in bed, knellende kleding los maken.
Zorg voor rust rondom de cliënt.
Cliënt mag niet alleen gelaten worden.
Controleer bloeddruk en pols. Bij verslechtering arts waarschuwen.
Bij terugkerende pijn op de borst < 24 uur ECG maken en overleg arts.