Koorts

Begripsbepaling: 

Koorts is een verhoging van de lichaamstemperatuur boven 38° C rectaal gemeten. Koorts is een symptoom geen ziekte. Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie en helpt bij het opruimen van de ziektekiemen. Het is belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Het onderdrukken van de koorts vermindert het ziektegevoel maar bekort de ziekteduur niet.

Vragen: 

Hoe is de temperatuur gemeten (rectaal/via oor/oraal/axilair) en hoe hoog is de temperatuur?
Hoelang houdt de koorts aan? (continue, aanvallen, koortsvrije periodes, koude rillingen)
Hoe is de bloeddruk en pols; wat zijn de uitgangswaarden van bloeddruk en pols?
Heeft cliënt nog andere klachten zoals hoesten, benauwdheid, pijn bij plassen, huiduitslag, braken, diarree, wonden?
Maakt cliënt een ernstig zieke indruk? (cyanotisch, transpireren, kortademig, suf, onrustig/verward, nekstijf)
Is cliënt recentelijk behandeld of wordt cliënt nu behandeld tegen een infectie?
Is cliënt diabeet, COPD patiënt of heeft cliënt een verminderde weerstand?
Is cliënt bekend met recidiverende infecties?
Is cliënt bekend met slecht functionerende temperatuurregulatie t.g.v. coma, hersentumor, CVA, infectie?
Welke medicatie gebruikt cliënt: antibiotica, prednison, paracetamol, NSAID’s?
Hoe is het met de intake van vocht en voeding?
Zijn er meer cliënten in de omgeving met dezelfde klachten?

Triagecriteria

Spoed
shock verschijnselen (zie protocol dreigende shock)
nekstijfheid
sufheid of verwardheid
koude rillingen en ernstig ziek
hevige benauwdheid
Dringend
bij optreden van koorts onder antibiotica en/of prednison en/of paracetamol/NSAID gebruik
bloed bij urine
indien koorts niet reageert op paracetamol
toename van klachten zoals braken, kortademigheid
cliënten met verminderde weerstand, diabetes mellitus, COPD
Routine
aanhoudende koorts na ingezette behandeling

Advies: 

Bij een lichaamstemperatuur > 39 °C en < 40 ºC, pols <100 en klinisch rustig beeld: Paracetamol 1000 mg oraal of supp max. 3 x daags bij voorkeur oraal.
Veel laten drinken 1.5 – 2 l en vochtbalans bijhouden.
Cliënten met diabetes mellitus bloedsuiker controleren.
Cliënten met hevige transpiratie koele afwassing geven en regelmatig droge kleding en lakens geven.
Cliënten geen deken geven.
Na 2 uur temperatuur meten om te zien of paracetamol effectief is
Frequentie goede mond- en huidverzorging afspreken.
Frequentie goede mond- en huidverzorging afspreken.
Bij pijn bij plassen of onrust: urine strippen.
Frequentie controles afspreken (inclusief bloedsuikercontroles bij diabeten).
Bij wonden eventueel wondkweek afnemen.