Bloedneus

Begripsbepaling: 

Bloeding uit (meestal) het vaatrijke gebied van het slijmvlies op het voorste deel van het neusschot (= locus Kiesselbachi) of van de meer naar achter gelegen bloedvaten. De ernst van de neusbloeding is afhankelijk van de plaats van de bloeding en van de aandoening die er de oorzaak van is.

Vragen: 

Bloeddruk en pols?
Welke medicatie gebruikt cliënt (anti-stolling zoals fraxiparine, ascal, sintrommitis) is er een laatste INR bekend?
Hoelang bloedt cliënt al?
Is er een aanwijsbare oorzaak voor de bloeding? (snuiten, pulken, trauma)
Is cliënt bekend met neusbloedingen?
Welke acties zijn er ondernomen om de bloeding te stelpen?

Triagecriteria

Spoed
bij niet te stelpen neusbloeding met dreigende shockverschijnselen (systole < 100; diastole < 50; pols > 100); zie protocol dreigende shock
Dringend
indien bloeding meerdere malen optreedt maar wel te stelpen is
bij verdenking doorgeschoten antistolling (acenocoumarol); overleg met arts over vit K-druppels
eventueel Hb-controle (vingerprik)
Routine
bij recidiverende neusbloedingen

Advies: 

Neus goed laten snuiten tenzij neusbloeding gevolg is van een trauma waarbij sprake kan zijn van een schedelbasisfractuur.
In licht voorovergebogen houding neus dichtduwen net onder de ossa nasalia (net onder het benig gedeelte); 15 minuten zo blijven zitten. Hierna pas handen verwijderen. Herhaal zo nodig deze stap nog 1 x 10 minuten.
Indien aanwezig meroceltampon inbrengen; breng de tampon goed in. D.w.z. in rugligging recht naar achteren en niet alleen voorin maar de hele tampon dient in de neus te zitten. Eventueel kan wat vaseline de introductie vergemakkelijken.
Na 2 dagen tampon verwijderen. Indien bovenstaande acties niet tot stelping van de bloeding hebben geleid overleg met arts voor consult KNO-arts op een eerste hulp of polikliniek.
Indien geen meroceltampon aanwezig: 1 á 2 gaastampons gedrenkt in xylomethazoline 1% gelaagd met behulp van kniepincet plaatsen tot zover als mogelijk achter in de neus.