Been dik of rood

Begripsbepaling: 

Er is sprake van zwelling van 1 of beide benen met of zonder roodheid, evt. warmte/koorts + algehele malaise (diep veneuze trombose (DVT), erysipelas, hartfalen)

Vragen: 

Wat zijn de klachten: pijn? (kan passen bij DVT, zweepslag, erysipelas,geruptureerde bakercyste), zwaar gevoel (DVT), zwelling (DVT, oedeem, bakercyste, artritis)
Wat is de aanleiding, ontstaan, duur en beloop van de klachten? (trauma)
Zijn er wonden aan het been/benen?
Heeft cliënt pijn, jeuk?
Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur?
Voelt cliënt zich erg ziek? (wijst op een diepe huidinfectie)
Lokalisatie van de klachten: bovenbeen, knieholte, onderbeen?
Klachten die kunnen wijzen op een longembolie: onbegrepen dyspnoe, tachypnoe, pijn vastzittend aan de ademhaling, onbegrepen hoesten, hemoptoë?
Wat is de medische voorgeschiedenis + comorbiditeit? (risicofactoren voor DVT)
Welke medicatie gebruikt cliënt? (bloedverdunners, diuretica)

Triagecriteria

Spoed
na trauma
kortademigheid en pijn vastzittend aan de ademhaling
hoge koorts en ernstig ziek zijn
Dringend
algemeen ziek zijn en koorts
twee dikke benen en kortademigheid
Routine
jeuk, roodheid, schilfering (eczeem)

Advies: 

Verdenking erysipelas
1. Nat verband
2. Dekenboog
3. Overleg arts antibiotica
Oedeem
1. Overleg arts voor zwachtelen van benen (let op! niet bij arteriële insufficiëntie of ernstig hartfalen).
2. Dekenboog.
3. Overleg arts voor eventuele diuretica.
4. Actieve en/of passieve mobilisatie stimuleren.