Ademweg obstructie

Begripsbepaling: 

Belemmering van de ademwegen door vreemd voorwerp (prothese), voedsel of ontstekingsproces in de mondkeelholte, allergische reactie, psychisch of maligniteit.

Vragen: 

Wat is er gebeurd? Beschrijf de situatie (b.v cliënt in bed aangetroffen of tijdens het eten)
Ademt de cliënt nog? Is de ademhaling hoorbaar?
Is cliënt bij bewustzijn?
Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur?
Is cliënt in staat om te hoesten/praten?
Cliënt bekend met slikstoornissen (in kader van dementie of CVA) of maligniteit in mond-keelgebied?
Zou er sprake kunnen zijn van een allergische reactie (insectenbeet/ medicatie)?

Triagecriteria

Spoed
verdenking ademobstructie
bewusteloosheid
bekend met allergische reacties
Dringend
ademt moeilijk
ziek of koorts
Routine
oorzaak psychisch gerelateerd

Advies: 

Blijf zelf rustig, raak niet in paniek en vertel de cliënt wat u gaat doen.
Blijf bij de cliënt, vraag of bel een collega om hulp.
Mond en keelholte inspecteren of er iets in zit en probeer alles wat los zit in de mond zit te verwijderen (prothese) door middel van “lepelen” (met vinger, met scheppende beweging mond – en keelholte legen).

Advies (extra): 

Bij verslikken in drinken: voorover laten buigen en door de neus in laten ademen. Laten hoesten, evt. uitzuigen. Géén Heimlichgreep toepassen! Bij verslikken in voedsel: stimuleer hoesten totdat voedselbrok losschiet. Indien cliënt dit niet meer kan: geef 5 stoten tussen de schouderbladen en pas de Heimlichgreep toe. Stoten tussen de schouderbladen afwisselen met Heimlichgreep. Controleer ademhaling en mond. Indien cliënt buiten bewustzijn raakt: pas liggende Heimlich toe met hoofd opzij en blijf de mond en de ademhaling controleren en/of start reanimatie indien dit binnen de behandelafspraken past.