Acuut hoesten

Begripsbepaling: 

acuut hoesten: hoesten korter dan 3 weken

Vragen: 

Wat is de bloeddruk, pols, temperatuur, ademfrequentie? (evt. saturatie)
Hoe lang hoest cliënt? < 3 weken is acuut, > 3 weken is chronisch.
Wat voor soort hoest is het? (Blafhoest, in aanvallen met gierende ademhaling, prikkelhoest of slijm ophoesten, kriebelhoest, vastzittende hoest) Bij > 3 weken is het hoestpatroon veranderd, is cliënt afgevallen?
Tijdstip van hoesten? (Dag/nacht, recidiverend, voortdurend, periodiek)
Is hoest productief? Zo ja, kleur + aspect sputum, bloedbijmenging, foetor ex ore (vieze geur)?
Heeft cIiënt nog andere klachten? (Neusverkouden, keelpijn, niezen, oorpijn)
Gebruikt cliënt medicatie? (ACE-remmers!!)
Heeft cliënt hart- of longziekten?
Voelt cliënt zich ziek?
Heeft cliënt pijn bij het hoesten of tijdens diep zuchten?
Rookt cliënt?
Wat zijn de afspraken over medische behandelingen?

Triagecriteria

Spoed
ophoesten van (grote) hoeveelheden bloed
kortademig in rust (ademfrequentie > 20 x/min)
Dringend
hoge koorts ( > 38 ° C )
ernstig ziek
Routine
veranderd hoestpatroon
ongewild afvallen
eventueel overleg arts over ACE-remmers gebruik
sterk verminderde weerstand

Advies: 

Uitleg aan cliënt/familie/verzorging dat hoesten bij een ongecompliceerde luchtweginfectie overgaat zonder specifieke maatregelen binnen 2 à 3 weken. Ongecompliceerd: zonder koorts, polsfrequentie < 100 en ademfrequentie < 20 en geen andere klachten.
Roken (ook passief) vermijden; kan oorzaak zijn of duur hoestklachten verlengen.
Niet veelvuldig schrapen van de keel; kan hoesten onderhouden.
Geef regelmatig een lepel honing of een dropje.
Indien mogelijk veel laten drinken eventueel hoestdrank (Mixtura Resolvens) geven (3 x daags 15ml).
Bij nachtelijke kriebelhoest waardoor slaap van cliënt (of anderen) ernstig verstoord wordt overleggen met arts of codeïne 10 mg voor de nacht gegeven mag worden.

Advies (extra): 

Bij hoesten met koorts, maar zonder dat cliënt ernstig ziek overkomt: 1. Voorlichting en advies als hierboven omschreven. 2. Toevoegen Paracetamol 3 – 4 x daags 1000 mg. 3. Indien geen verbetering of verslechtering van klinische toestand arts laten beoordelen. Bij hoesten, koorts én ziek zijn arts laten beoordelen